Nedsyltet i gjeld

Det var ikke bare veldedighet og offervilje for verdens fattige som lå bak da rike land begynte å låne ut penger til utviklingsland på 70-tallet.