Viktig redskap

I år er det 75 år siden LO og arbeidsgiverne inngikk Hovedavtalen.