• Det er i Norge dag allerede betydelige forskjeller mellom sosioøkonomiske grupper både i dødelighet og sykelighet. Framvekst av private helseforsikringer vil ikke redusere disse forskjellene, skriver artikkelforfatteren. FOTO: SCANPIX

Forbikjøringsfelt i Helse-Norge

Det kan være grunn til å frykte at framvekst av private helseforsikringer vil redusere oppslutning om en offentlig helsetjeneste – og over tid endre befolkningens villighet til å bidra til finansiering av denne over skatteseddelen.