• Mange steder falt valget på de tradisjonelle autoritetene, som i bygdene ofte var sogneprestene. Men ikke i Vest-Agder, skriver artikkelforfatteren. Bildet viser maleriet som henger i stortingssalen: "Riksforsamlingen på Eidsvold 1814", malt av Oscar Wergeland. FOTO: SCANPIX

Vest-Agders første folkevalgte

Ved valgene til Eidsvollsforsamlingen i 1814 var den folkelige deltagelsen i Vest-Agder spesielt sterk.