De etablerte partiene frykter folket

I senere tid er det blitt mer åpenbart at mennesker med meninger som faller utenfor det politisk korrekte har får yrkesforbud.