På villspor i «annerledeslandet«

Dag Ellingsen og Ulla-Britt Lillaas har gjeve ut bok der ein av hovudkonklusjonane er: "Kvinnenes lave deltagelse i arbeidslivet er mye av årsaken til Sørlandets svake levekår".