• Redaktør Kristen Munksgaard i avisen Agder kjemper mot at funksjoner flyttes fra Flekkefjord sykehus. FOTO: Roar Greipsland

Usaklig sykehusdebatt

Redaktøren i avisen Agder senker sykehusdebatten til et nivå som ikke tjener regionen han kjemper for.