Høyre og Frps manglende sosiale profil

Tydeligere kan ikke Høyre og Frp avsløre sine sanne ansikter enn ved å gjøre økonomien enda vanskeligere enn tilfellet er nå for de svakeste av oss.