Frps vei

Det ofte utskjelte Fremskrittspartiet fortjener ros for gledelige transportsatsinger på Sørlandet.