• Med fylkesutvalgets ja til bygging av Ikeas nye ”outlet” vitner det om at det fortsatt er lite innsikt i hva slags konsekvenser dette skaper. Når skal vi slutte med regionsstagnering og isteden begynne med regionsutvikling? spør artikkelforfatteren. FOTO: Reidar Kollstad

Hvem er samfunnsplanleggeren i rommet?

Kardemomme by, Abra Havn og nå, Ikeas blaude sørlandsdrøm. Eller for å sitere beskrivelsen: ”Det er tale om et nytt handelsområde som er utformet som en handlegate i en småby med koselige byrom og lave bygninger med saltak...”