• Vi er mer enn selvforsynt med fisk, skriver artikkelforfatteren, og det finnes mange argumenter for at nordmenn bør spise mer fisk, men ingen av dem tar bort behovet for økt lokal matproduksjon på land. FOTO: Birte Usland

Hvorfor er bøndene så lite endringsvillige?

2014 er FNs internasjonale år for familielandbruket. Familielandbruket er helt avgjørende for å øke matproduksjonen.