Farleg Siv Jensen

For ikkje å tape oppslutning har leiaren i Frp, Siv Jensen, halde mykje hemmeleg for oss, men gjennom vinteren har ho plumpa kjekt ut med eit og anna som bør kommenterast.