• Den beskjedne universitetsbyen Wittenberg oppnådde gjennom Luthers produksjon en veldig vekst i trykkerivirksomheten, skriver artikkelforfatteren. Bare i år 1523 ble 390 utgaver av Luther-skrifter sendt ut. Bildet er fra markedsplassen i Wittenberg, hvor det i 2010 ble stilt ut 800 Luther-skulpturer. FOTO: NTB SCANPIX

Hvorfor grep Luther hammeren?

Vi er i jubileumstider. Nylig feiret vi Grunnlovens 200 første år.