Fanget i fortiden

Grunnen til at kommuner ønsker boplikt, er at man ikke ønsker å tre inn i det moderne liv.