Senterpartiet vil forenkle for alle

Regjeringen har med kommunal— og moderniseringsminister Sanner endret plan og bygningsloven med virkning fra 1. juli.