Tilsløring av lovbrudd

Knut Erik Beyer-Arnesen, leder i NHO/Abelias forum for friskoler, kommer med flere uriktige påstander i debatten om kommersielle skoler (25. mars).