Pengehjelp gjør krigen lengre

Slik jeg ser det, gjør jo den syriske presidenten det som er forventet av ham. Han forsvarer sitt land og folk.