Kortreist kunst

Om kunstprosjektet i det nye rådhuset.