Rasisme, genar, opphav

Rasisme er blitt debatt-tema endå ein gong.