Skole for alle?

Kunnskapsminister Øystein Djupedal har lagt fram stortingsmeldingen «... og ingen sto igjen». Den inneholder tiltak som skal bidra til at flere barn lykkes i skolen.