Høyres fortrengte fortid

Høyre har øyensynlig glemt at det bare er 14 måneder siden de forlot Forsvarsdepartementet, og at avskjeden skjedde i all pinlighet.