Tåkeprat fra museumsdirektøren.

Direktør John Olsen ved Vest-Agder-museet har 11. desember under overskriften «Klart vi støtter forskningen!» levert et tilsvar til mitt innlegg to dager tidligere om fotoforbudet på Gimle, som i praksis umuliggjør forskning på kunsten der.