Betydningen av norsk skriftspråk

Norsk skriftspråk er fremdeles viktig i en tid der engelsk erobrer nye arenaer.