• høyspentmaster (scanpix).jpg FOTO: SCANPIX

Nettleiesatsene er for høye!

Frps Skumsvoll refererer til en rapport som PwC har utarbeidet på oppdrag fra NVE.