• MOTSTAND: Collett møtte mye av den samme motstanden som feminister i moderne tid har blitt møtt med, skriver artikkelforfatteren; nemlig at hun var for personlig, at hennes egen livserfaring ikke hadde noen plass i det offentlige rom. FOTO: SCANPIX

Afropolitt – det personlige er politisk

Tirsdag 11. juni feires hundreårsdagen for kvinners stemmerett. I den forbindelse publiserer vi en serie med kronikker skrevet av kvinner med tilknytning til Sørlandet.