Skuffende PISA-resultat

Resultatet av PISA-undersøkelsen som ble offentliggjort 3. desember, viser et nedslående resultat.