Comfortably numb?

Det er mer enn betenkelig at den kunstneriske ledelsen ved landsdelens største og mest ressurssterke kulturinstitusjon velger et coverband som en av hovedsatsingene i 2014.