Trær som bør kappes

Når det skal plantes trær som skal være til forskjønnelse, hvorfor skal det da gjøres slik at de blir en ergrelse?