• Irans president Hassan Rouhani var svært optimistisk og aktiv på Twitter i forrige uke, etter at hans land hadde inngått en atomavtale med USA og de andre stormaktene. Budskapet var til det iranske folk kunne ikke feiltolkes, og kan ha innvirkning på hele situasjonen i Midtøsten.

Endelig vår i Midtøsten?

Etter år med stillstand og konflikter i kjølvannet av den arabiske våren, er det plutselig flere forsiktige tegn til optimisme i regionen.