En ren fjord

Det viktigste nå er å rydde opp — ikke å fordele skyld.