• ALARMERENDE FUNN: Justis- og beredskapsminister Grete Faremo bør umiddelbart varsle endringer i hvordan politiet organiseres, basert på funnene i utredningen fra Politianalyseutvalget. FOTO: SCANPXI

Politirapport må få konsekvenser

Når viktig politiarbeid søles bort i byråkrati og ineffektive organisasjoner svekkes tilliten.