Normal høflighet i likestillingsdebatten

Jeg og mange andre forskere mener at det å forstå morsrollen er essensielt når man skal skjønne manglende likestilling.