Etisk begrunnelse for aktiv dødshjelp?

Det er en viktig prinsipiell forskjell mellom aktiv og passiv dødshjelp.