Tilgivelse for Big Bang?

Mitt innlegg er ikke et "motargument til skapertroen".