• PSYKISKE REAKSJONER: Artikkelforfatteren ønsker blant annet å fokusere på at pasienter i en alvorlig helsesituasjon må få kunnskap om at det kan gi psykiske helseutfordringer hvis man overlever. FOTO: SCANPIX

Overleve – men hvordan leve?

Løsningen for å ha en god, psykisk helse handler ikke om tabletter.