Shoppestopp

Hvis folk skal leve og bo i et godt miljø i og rundt Kristiansand og alle skulle tenke som Anita Dietrichson, hadde vi ikke hatt behov for Næringsforeningen, nisjebutikkene… eller andre.