Vårt fremtidige livsgrunnlag

MDG har definert en tidsplan for utfasing av oljeavhengigheten.