«Kulturlivet hadde fortjent å bli tatt på alvor»

Forutsetningene for å drive en musikkpolitikk med kjennskap til virkeligheten, vil være langt større på borgerlig side enn på sosialistisk side.