Grønt krumspring

Det blir freistande å seie velkommen etter til dei politiske realitetane.