• NY LOV: Et samlet Storting sier ja til at arbeidsgiver til enhver tid skal opplyse arbeidstakerne ombord om hvem som er rederiet, og hvilke plikter som etter loven tilligger rederiet. FOTO: Scanpix

Bedre rettigheter for sjøfolk

Sjømannsloven er nå erstattet av skipsarbeidsloven.