Snikislamisering – hva er det?

Jeg liker ikke uttrykket. Det er useriøst og mistenkeliggjørende.