Kristiansands ansvar

Jo tidligere flyktningene bosettes i kommunene, desto raskere kan integreringen komme i gang.