Du vet best!

Vest-Agder Unge Høyre kommenterer Kari Henriksens utspill om Høyre.