• red- finn hoven_bak.jpg

Kommuner uten skam

Trond Blattmann og Støttegruppens påvisning av og indignasjon over hvor millioner til ofrene og de etterlatte har havnet, føyer seg dessverre inn i en lang og uverdig kommunal tradisjon.