Tilbud om rehabilitering

LHL etterlyser nasjonal satsing på rehabilitering.