Stortinget og parlamentarismen

Valget 9. september blir uhyre viktig.