Dramatisk sykehuskamp

Til syvende og sist er det Olsen som er ansvarlig, både for de fagmiljøene han sier er skyld i krisen og — aller viktigst - for sykehuspasientene i landsdelen.