Massakren i Egypt

Vesten bør nå kraftfullt demonstrere at man står på menneskerettighetenes og demokratiets side.