• sx61d783.jpg FOTO: SCANPIX

Overgangsstønaden er truet

Overgangsstønaden er en unik og velfungerende stønadsordning for enslige forsørgere.