Makten og æren

Det er hundre år siden kvinner fikk allmenn stemmerett, men kvinnearbeid er fremdeles mindreverdig, underbetalt og innimellom ubetalt. Omsorgsoppgaver knyttet til småbarn, eldre og syke faller i stor grad på kvinnene, og det er et gratisarbeid man blir forventet å ta – som kvinne.